Trang chủ > Tin tức > Công nghiệp Tin tức

Bình giảm áp thứ cấp oxy y tế

2022-09-01

Bể lắng thứ cấp oxy y tế được sử dụng chủ yếu ở lối vào khí, khu tầng lầu hoặc phòng mổ (hoặc) dùng để điều chỉnh áp suất đường ống đến một dải áp suất nhất định, thiết bị dùng để mở, cắt kênh đường dây trong khu vực này, thuận lợi cho việc bảo trì đường ống và thiết bị, sử dụng trong khu vực khí đốt, thiết lập bể lắng thứ cấp cũng có thể có tác dụng đệm áp suất đường ống, giảm ảnh hưởng đến bệnh nhân, giảm rủi ro ứng dụng.